TÜBİTAK 1001’de BUÜ başarısı

TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin ilk dönem için gönderdiği 3 proje değerlendirme sonuçlarından başarı ile geçerek desteklenmeye hak kazandı. BUÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nevzat Kahveci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Adnan Gerçek ve Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ercan Şimşek’in projeleri kabul edildi.

UYKU YOKSUNLUĞU KONUSUNDA ÖZEL ÇALIŞMA

BUÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Kahveci’nin yürütücü, Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Bican Demir, Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Ayşen Çakır ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldal Süyen’in araştırmacı olduğu “REM uyku yoksunluğunun endoplazmik retikulum stresi ve Alzheimer benzeri patoloji oluşumundaki rolü ve melatoninin olası tedavi edici etkisinin araştırılması” başlıklı proje desteklenmeye değer bulundu. Kabul edilen proje ile REM uyku yoksunluğu oluşturulacak hayvanların uyku yoksunluğu süresince ve sonrasında öğrenme ve bellek parametreleri değerlendirilecek. Farklı beyin bölgelerinden elde edilecek dokularda endoplazmik retikulum stresi ile ilişkili proteimler ve ekspresyonları saptanacak ve Alzheimer benzeri patolojilerin belirteçlerindeki değişimler araştırılacak. Ayrıca bu süreçler üzerine melatoninin olası tedavi edici rolü irdelenecek.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA VERGİ OKUYAZARLIĞI SKORU TESPİT EDİLECEK

BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gerçek’in yürütücü, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Maliye Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Feride Bakar Türegün, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Benk ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güneş Çetin Gerger’in araştırmacı olduğu “Türkiye’de Vergi Okuryazarlığının Ölçülmesi, Geliştirilmesi ve Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Analizi” başlıklı projesi de TÜBİTAK 1001 Proje kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Kabul edilen proje ile İBBS-2 düzeyinde mükelleflere ve üniversite öğrencilerine uygulanacak anket aracılığıyla ilk defa “Türkiye’nin Vergi Okuryazarlığı Skoru” tespit edilecek. Ayrıca elde edilecek bulgulardan hareketle vergi okuryazarlığı ile vergi uyumu arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir model ortaya çıkarılacak ve ülkemizde vergi okuryazarlığının geliştirilmesi için rehber hazırlanacak.

FOTOBİYOREAKTÖR SİSTEMİ İLE KİRLETİCİ GAZLARIN AZALTILMASI ARAŞTIRILACAK

BUÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Şimşek’in yürütücü, aynı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz, BUÜ Teknik Bilimler MYO Makine ve Metal Teknolojisi Bölümü Tarım Makineleri Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Ulusoy ve South Dakota State Üniversitesi Bİyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gary Anderson’ın araştırmacı olduğu “Tavukçuluk İşletmelerinden salınan kirletici gazların fotobiyoreaktör sistemi ile azaltılması” başlıklı proje desteklenmeye değer bulundu. Kabul edilen proje ile tavuk kümeslerinin iç ortam havasında bulunan kirletici gazların mikroalg kültürlerinin bulunduğu fotobiyoreaktör sistemler ile azaltılması değerlendirilecek. Bu çalışmanın en önemli çıktısı ise, hayvansal üretimden kaynaklanan kirletici sera gazlarının mikroalgler ile azaltılmasını sağlayan özgün bir biyoteknolojik sistem geliştirilmesi olacak. Bu sistemin çıktısı olan biyoyakıt ve biyoürünler ise sürdürülebilir hayvancılığa bir örnek oluşturabilecek.